(+1) 425-283-5070 | +34 94 480 02 42 info@ldxsolutions.com

Kemisk bearbetning

Lundberg har ett stort antal lösningar för kemisk bearbetning för att hantera kraven för såväl återvinning av biprodukter som kemikalieproduktion för en blandning av processer.

Återvinning av biprodukter och kemikalieproduktion

Återvinning av biprodukter är en viktig intäktskälla för många anläggningar och Lundberg har ett komplett utrustningssortiment för att optimera återvinningen av värdefulla material annat talloljesåpa och terpentin. Vi erbjuder även system för att producera oxiderad vitlut och svaveldioxid. Dessa kan anpassas för många olika industriella och kommersiella användningsområden.

Oxidation av vitlut

Lundberg erbjuder massa- och papperskunder system för oxidation av vitlut med såväl luft som molekylärt syre. När vitlut kommer i kontakt med syre, oxideras natriumsulfit för att bilda natriumtiosulfat. Oxiderat lut blir till en kausticeringskälla för ett antal olika brukssystem, bland annat uppslutning av massa och rening av förbränningsgas. Lundbergs patenterade luftoxidationssystem är en process i två steg med en tank för att maximera kemisk konverteringseffektivitet.

Svavelbrännare

Genereringen av svaveldioxid genom att förbränna elementalt svavel tillämpas i många industriella användningsområden: fungicid, sanering och livsmedelskonservering för frukt och vin. Det används även i en del trämassaprocesser som blekningsmedel för papper, textil, oljor osv. Våra system kan använda antingen fast svavel eller smält svavel som basis för processen. Det smälta svavlet förbränns i en trycksatt kammare med luftsprejning. Detta resulterar i en hög förbränningstemperatur såväl som en hög svaveldioxidkoncentration, och minimerar generering av svaveltrioxid. Systemet är designat för att slutföra automatisering så att förändringar i svaveldioxidbehoven kompenseras direkt med mängden svavel som förbränns.

Återvinning av terpentin

Lundberg är en ledande leverantör av återvinningssystem för terpentin. Våra system är konstruerade för att återvinna terpentin från kokarens bränn- och avlastningsgaser, värmeåtervinningssystem med termomekanisk uppslutning och kokare med förindunstningssystem. Våra system ger torr terpentin med låg svavelhalt som är lämplig för försäljning.

Askbehandlingssystem

Lundbergs askbehandlingssystem är en toppmodern lösning för anläggningar som vill minska klor- och kaliumnivåerna i deras återvinningscykler. Våra system är konstruerade för att maximera återvinningen av natrium tillbaka in i systemet samtidigt som klor- och kaliumnivåer minimeras. Dessa system kan vara en viktig del av strategierna för att maximera din sodapannas drifttid samtidigt som kostnaderna för kemisk ombrytning minimeras.

Återvinning av talloljesåpa

I sulfatmassabruk där barrved används är talloljesåpa en viktig biprodukt såväl som ett gift i behandlingsystemet för spillvatten. Lundberg har ett komplett sortiment för optimera återvinning av såpa från svartlut, lufttorka den återvunna såpan och ta bort svartlutet från såpan. Dessa system ger inte bara en såpa med högre kvalitet, utan reducerar även fraktkostnader och den kemiska förbrukningen under syrsättningen.