(+1) 425-283-5070 | +34 94 480 02 42 info@ldxsolutions.com

Lämpöhierteen (TMP) lämmön talteenotto

Lämmöntalteenotto TMP-laitoksesta on mahdollista useilla eri tasoilla riippuen tehtaan prosessin ja lämmönkäytön vaatimuksista.

Ensisijaiset TMP-jauhimet, jotka toimivat kohotetussa paineessa, puhaltavat massansa suurella paineella, mikä aiheuttaa saastunutta höyryä. Tämä höyry voidaan ottaa talteen puhtaaksi höyryksi hieman alennetulla paineella käyttäen nestekalvokuumenninta.

Koska lämpöhierteen höyryt sisältävät lauhtumattomia kaasuja, osa höyrystä on poistettava esikuumentimesta toissijaiseen lauhduttimeen. Toissijaista lauhdutinta käytetään syöttöveden esikuumentamiseksi, joka kulkee esikuumentimen kuoripuolelle. Muita paineessa toimivia jauhinprosesseja voidaan myös ottaa talteen puhtaana höyrynä.

Usein toissijaiset, kolmannet ja hylätyt jauhimet ovat ilman toimintaa ja aiheuttavat saastunutta höyryä, joka sisältää huomattavan määrän ilmaa. Tämä lämpö voidaan ottaa talteen joko kuumana prosessivetenä kuori- ja putkilauhduttimien avulla tai kuumana prosessilauhteena käyttäen barometrista lauhdutinta.