(+1) 425-283-5070 | +34 94 480 02 42 info@ldxsolutions.com

Värmeåtervinning från termomekanisk uppslutning (TMP)

Värmeåtervinning från ett TMP-anläggningar erbjuds på ett antal olika nivåer beroende på ditt bruks krav på process och värmeanvändning.

Primära TMP-raffinörer drivs med ett högt tryck, blåser massan vid högt tryck och genererar förorenad ånga. Denna ånga kan återvinnas som ren ånga genom en något reducerat tryck med hjälp av en tunnskiktsåterkokare.

Eftersom TMP-ångor innehåller NCG, måste en del av ångan ventileras från återkokaren till en sekundär kondensator. Den sekundära kondensatorn används för att förvärma kokarens matarvatten som går till skalsidan på återkokaren. Andra raffinörprocesser som körs med tryck kan också återvinnas som ren ånga.

Ofta drivs sekundär, tertiär och utsorteringsraffinörer atmosfäriskt och genererar förorenad ånga som innehåller en betydande mängd luft. Denna ånga kan återvinnas som antingen varmt processvatten med skal och rörkondensatorer eller som varmt processkondensat med en barometrisk kondensator.