(+1) 425-283-5070 | +34 94 480 02 42 info@ldxsolutions.com

Selluloosakattilan lämmön talteenotto

Lundberg suunnittelee lämmöntalteenottojärjestelmiä useimmissa sellu- ja paperitehtaissa esiintyviä jatkettavia selluloosakattiloita varten. Nämä lämmön talteenottojärjestelmät voidaan suunnitella Kamyr™-, Pandia™-, M&D™- ja muita jatkettavia selluloosakattiloita varten.

Suuria jatkettavia selluloosakattiloita varten lämpö otetaan talteen lipeän rikkidioksidinpoistosäiliöistä ja höyrytyssäiliöstä. Mäntyä tai muuta paihkaista havupuuta kuiduttavissa tehtaissa jatkettava selluloosakattilan lämmön talteenottojärjestelmä toimii myös tärpätin talteenottojärjestelmänä. Nämä järjestelmät sisältävät tyypillisesti syklonierottimen, painevaroventtiilin, joko yksi- tai kaksivaiheiset lauhduttimet sekä tärpättidekantterin ja varastosäiliöt. Lauhduttimet ovat nestekalvo- ja putkistoyksiköitä, joissa höyry on putkien sisäpuolella ja jäähdytysvesi ulkopuolella.