(+1) 425-283-5070 | +34 94 480 02 42 info@ldxsolutions.com

Tuhkankäsittelyjärjestelmät

Lundbergin tuhkakäsittelyjärjestelmä (ATS) käsittelee sulfaattituhkaa kemiallisesta soodakattiloista kaliumin ja kloridien poistamiseksi ja mahdollistaa natriumsulfaattikiteiden talteenoton.

ATS-järjestelmä on suunniteltu vähentämään kloridi- ja kaliumpitoisuutta talteenottoprosessissa. Kalium- ja kloridipitoisuuden pienentäminen kasvattaa tehokkaasti tuhkan ”plastista lämpötilaa” kaasun jakelussa, mikä vähentää kattilan pesukertoja ja höyryn kulutusta nokipuhalluksessa. ATS-järjestelmä on suunniteltu tarjoamaan 85 prosenttisesti natriumin talteenottoa ja 85 prosenttisesti poistohyötysuhdetta kummallekin kloridille ja kaliumille tulevasta tuhkatehtaasta. ATS-järjestelmä voidaan integroida olemassa olevaan haihduttimeen, parantaa höyryn käyttöä ja vähentää käyttökustannuksia.