(+1) 425-283-5070 | +34 94 480 02 42 info@ldxsolutions.com

Tietoja yrityksestä

Tietoja Lundbergistä

Lundbergilla on lähes 80 vuoden käytännön kokemus asiakkaidensa auttamisessa täyttämään prosessin parantamiseen, energiansäästöön ja ympäristövaatimuksiin liittyvät vaatimukset monenlaisia teollisia prosesseja varten. Meillä on kokemusta ja asiantuntemusta tarjota kattavia ja kustannustehokkaita ratkaisuja, joiden avulla yrityksenne täyttää tavoitteensa. Sitoutumisemme alaan vuosien varrella ja henkilökuntamme kokemus antavat meille asiantuntemuksen, johon asiakkaamme luottavat.
Z

Alan asiantuntemus

Z

Tasainen laatu

Z

Asiakaslupaus

Vuonna 2016 Dustex Holdings hankki Lundbergin, ja Geoenergy-tuoteryhmämme lisättiin Dustexin ilmansaasteiden hallintatuotteisiin. Tarkoituksena oli saada aikaan huomattavasti laajempi ilmansaasteiden hallinnan (APC) alusta, jolla pystytään tarjoamaan ratkaisuja lähes kaikkien päästöjen hallintaongelmien lieventämiseksi.

Työpaikat

Jos olet kiinnostunut työskentelemään yrityksessä, joka tarjoaa haastavia mahdollisuuksia ja suhtautuu myönteisesti erilaisiin ideoihin ja näkökulmiin, tutustu avoimiin työpaikkoihimme.

Uutiset & tapahtumat

Tutustu Lundbergin tapahtumiin.

Ota yhteyttä

Etsi myyntiedustaja tai ota yhteyttä toimistoomme.

Lundbergin perintö

Lundberg keskittyy sellu- ja paperiteollisuuteen ja auttaa asiakkaitaan maailmanlaajuisesti niiden ympäristö-haihdutus-energiansäästö- ja  kemikaalinkäsittely tarpeissa. Toimitamme jatkossakin sellaisia prosessijärjestelmiä ja -ratkaisuja, joiden avulla eri toimialojen yritykset kykenevät täyttämään ympäristövaatimuksensa. Vaikka odotamme tulevaisuutta, arvostamme myös heitä, jotka toivat meidät nykyiseen pisteeseen. Heidän innovatiiviset suunnitelmansa ja prosessinsa johtivat Lundbergin kasvuun ja menestykseen ja ovat parantaneet palvelemiamme aloja ja ympäristöä, jossa elämme. ”Lundbergin perinnöksi” kutsumme sitä, että arvostamme mennyttä samalla kun etsimme rohkeasti mahdollisuuksia palvella asiakkaitamme ja parantaa ympäristöä.
Alku 1920–1950
Lundbergin historia ulottuu 1920-luvulle, jolloin Alerick Halvar Lundberg alkoi työskennellä sulfiittiselluloosan valmistajalle Yhdysvaltain itärannikolla ennen kuin hän siirtyi J.D. Jennsenille, joka oli hapon valmistuksen ja sulfiittiselluloosateollisuuden talteenottojärjestelmien johtava suunnittelija ja toimittaja. 1930-luvun alussa Lundberg ja hänen vaimonsa Linea muuttivat Seattleen, jossa Lundbergista tuli J.D. Jennsen Companyn länsirannikon edustaja.

Tänä aikana selluteollisuus siirtyi yleisesti sulfiittiprosessista kraftmassaprosessiin, ja eteläisiin osavaltioihin rakennettiin monia uusia, suuria tehtaita. Länsirannikolla oli useita sulfiittipohjaisia sellutehtaita, ja selviytyäkseen niiden oli nykyaikaistettava ja päivitettävä laitteitaan. Lundberg onnistui saamaan suuren osan tästä liiketoiminnasta J.D. Jennsen Companylle, ja häntä alettiin kutsua koko länsirannikolla nimellä ”Herra Sulfiitti”.

1930-luvulla oli selvää, että kraftmassaprosessi oli alan tulevaisuus. Lundberg alkoi kehittää suhteita skandinaavisiin yrityksiin, jotka toimittivat laitteita kraftmassaprosessia varten, ja lopulta hänestä tuli Paper Machinery Ltd:n (PML) ja Svenska Flaktfabrikenin (SF) länsirannikon edustaja. PML oli Karlstad Merkanske Werkstadin (KMW) yksinomainen Pohjois-Amerikan lisenssinhaltija. KMW olisi yksi ”Kamyr”-yrityksen muodostavista osapuolista. Vaikka Lundberg alkoi toimia aktiivisemmin kraftmassateollisuudessa, hän palveli edelleen sulfiittiselluloosateollisuutta ja kehitti lopulta sarjan teknisiä juklkaisuja, jotka julkaistiin 1940-luvun puolivälissä kovakantisessa muodossa nimellä Acid Making in the Sulfite Pulping Industry.

A.H. Lundberg Inc. 1951–1975
A.H. Lundberg perustettiin vuonna 1951. Vuonna 1953 sattui huomattava tapahtuma, kun SF irtisanoi Pohjois-Amerikan edustussopimukset, mikä katkaisi AHLIn ja Kamyrin välisen suhteen. Lisäksi 1950-luvun puolivälissä AHLIn haihdutuksen johtaja, General American Transportation Corporation, sulki ovensa. AHLI yhdessä entisen, nyt konsulttina toimivan GATC:n työntekijän kanssa alkoi kehittää omaa haihdutusprosessiaan ja teki ensimmäisen myyntinsä Elk Fallsin tehtaalle Campbell Riverissä, Brittiläisessä Kolumbiassa, vuonna 1955.

Vuonna 1954 perustettiin Lundberg Ahlen Equipment, Ltd (LAEL), jonka omistivat yhdessä Lundberg ja Tore Ahlen. Kumppanit perustivat yrityksen palvellaakseen kanadalaista selluteollisuutta. Yritykset tekivät yhteistyötä selluteollisuuden teknisen innovaation ja yrittäjähengen luomiseksi etenkin Kanadan ja Yhdysvaltojen länsirannikoilla. Yritykset onnistuivat hyödyntämään länsirannikon mainettaan ja laajentamaan toimintaansa joka puolelle Pohjois-Amerikkaa ja maailmaa.

Lisätäkseen läsnäoloaan Euroopassa yritykset kehittivät suhteita portugalilaiseen kumppaniin, mikä johti lopulta A.H. Lundberg Limitedin (LDA) luomiseen Lissaboniin, Portugaliin vuonna 1969. Kamylin ja muiden yritysten edustamisen ja oman haihdutusteknologiansa kehittämisen lisäksi AHLI kehitti myös prosesseja, jotka ovat toissijaisia kuitualalle. Kehitetyt prosessit olivat melko monimuotoisia, ja ne sisälsivät ympäristöprosesseja (lauhtumattomien kaasujen kerääminen ja hävittäminen), lämmön talteenotto (kertakäyttöisestä kraftpuhalluksesta ja lämpöhierteestä) sekä sivutuotteiden talteenotto (tärpätti ja saippua).

Halvar jäi eläkkeelle AHLIsta vuonna 1967, jolloin hänen poikansa Lennart nimitettiin yrityksen toimitusjohtajaksi. Halvarin jäätyä eläkkeelle yhtiö menetti edustussopimuksensa Kamyrin kanssa ja tuli riippuvaisemmaksi omasta teknologiastaan. Onneksi yhtiöllä oli laaja valikoima tuotteita, ja se kehitti edelleen uusia prosesseja sellu- ja paperiteollisuuden palvelemiseksi, mukaan lukien klooridioksidia tuottavat järjestelmät sekä järjestelmät, jotka on suunniteltu käsittelemään tästä prosessista lähtöisin olevia jätevirtoja.

A.H. Lundberg Associates Inc. 1975-2013
Vuodet 1975–1976 merkitsivät suuria muutoksia Lundbergille. AHLIsta tuli A.H. Lundberg Associates, Inc. (AHLA), LAELista tuli A.H. Lundberg Equipment Ltd. (AHLEL). Uusi Lindberg-yritys avattiin Itävaltaan Itä-Euroopan markkinoita varten ja Portugalin toimisto siirrettiin Belgiaan.

Elmer Guthrie liittyi Lundbergiin hankepäälliköksi vuonna 1975. Bruce Beckstrom aloitti teknisenä johtajana vuonna 1977 ja jatkoi yhtiön teknistä innovaatiota. Rudi Miksa palkattiin eteläiseksi alueelliseksi myyntijohtajaksi vuonna 1981, ja Carl Smith palkattiin kaakkoisalueen alueelliseksi myyntipäälliköksi vuonna 1982. Molemmat olivat hyvin tunnettuja alalla omilla alueillaan, ja yhdessä Guthrien ja Beckstromin kanssa he vaikuttivat yhtiön kasvuun kaikkialla Yhdysvalloissa.

Kumppanuudet eurooppalaisten Lundberg-yhtiöiden kanssa purettiin, jättäen toimistot ainoastaan Washingtonin osavaltioon ja Brittiläisen Kolumbian osavaltioon. Kun Lundberg tavoitteli muita mahdollisuuksia, Guthrie nimettiin AHLAn toimitusjohtajaksi Gurthrie johti AHLAa 1980- ja 1990-lukujen ajan. Tänä ajanjaksona ympäristönsuojelun sääntely kasvoi merkittävästi Yhdysvalloissa, erityisesti valtion tasolla. Toinen muutos liiketoimintaympäristössä oli siirtyminen kohti myyjän johdolla tehtäviä kokonaistoimitus- tai EPC-sopimuksia. Lundberg oli menestyksekäs ympäristöhankkeissa, ja tämä yhdessä EPC-sopimusten menestyksen myötä johtivat huomattavaan kasvuun tänä aikana. Guthrie jäi eläkkeelle vuonna 1999 ja Joe Fedler nimitettiin yrityksen toimitusjohtajaksi.

Lundberg hankkii Geoenergyn 2002–2013
Vuonna 2002 Lundberg hankki Geoenergy International Corporationin immateriaalioikeudet. Yritys suunnitteli ja toimitti ympäristönvalvontajärjestelmiä eri teollisuudenaloja varten. Ensisijaisin tuotteisiin kuuluivat märät sähkösuodattimet (Wet ESP) ja regeneratiiviset lämpöhapettimet ja regeneratiiviset katalyyttiset hapettimet (RTO/RCO). Geoenergyn teknologian hankinnan myötä Lundberg otti mukaan myös yrityksen entiset johtajat, Steve Jaasundin ja Gary Raemhildin sekä useita muita entisiä työntekijöitä. Geoenergy-tuotteista tuli tärkeä lisäys Lundbergin ympäristönvalvontatuotteisiin. Vuonna 2003 Lundberg astui uudelleen Euroopan markkinoille Espanjan Bilbaossa sijaitsevan A.H.Lundberg Systems, S.L:n lanseerauksen yhteydessä. Yhdessä laaja-alaisen edustavan verkoston kanssa Lundberg toimi sellu- ja paperiteollisuudessa lähes kaikkialla maailmassa. Vuonna 2004 Fedler jäi eläkkeelle toimitusjohtajan tehtävistä, mutta säilytti tehtävänsä yrityksen puheenjohtajana. Beckstrom jatkoi toimitusjohtajana ja käyttäen teknistä tietämystään ja alan kontaktejaan hän jatkoi yrityksen kasvua aina eläkkeelle jäämiseensä saakka vuonna 2009.

Asiakkaamme