(+1) 425-283-5070 | +34 94 480 02 42 info@ldxsolutions.com

Värmeåtervinning från kokare

Lundbergs konstruerar värmeåtervinningssystem för de flesta kontinuerliga kokarna som finns på massa- och pappersbruk. Dessa värmeåtervinningssystem kan konstrueras för Kamyr™, Pandia™, M&D™ och andra kontinuerliga kokare.

För större kontinuerliga kokarsystem återvinns värmen från expansionskärlet för att extrahera lut och basningskärlet. I bruk som kokar tall eller annat hartsaktig lövträd dubblas även det kontinuerliga kokarsystemet för värmeåtervinning som återvinningssystem för terpentin. Dessa system innehåller vanligtvis en lutseparator, övertrycksventil, kondensatorer med antingen en eller två skeden och terpentinfälla samt lagertankar. Kondensatorerna är av typen tunnskikt och rörenheter med ångan inuti rören och kylvattnet utanför.