(+1) 425-283-5070 | +34 94 480 02 42 info@ldxsolutions.com

Askbehandlingssystem

Lundbergs askbehandlingssystem (ATS) bearbetar sulfaterad aska från sodapannans avskiljare för att få bort kalium och klor och gör det möjligt med återvinning av natriumsulfatkristaller.

ATS-systemet är konstruerat för att reducera koncentrationen av klor och kalium i återvinningscykeln. Genom att reducera kalium och klorhalten kommer den ”klibbiga temperaturen” att öka för aska i pannans förbränningsgas, och därmed reduceras både frekvensen för spolning av pannan och ångförbrukningen för sotblåsning. ATS-systemet är utformat för att ge 85 procents natriumåtervinning och 85 procents borttagningseffektivitet för både klor och kalium från inkommande aska. ATS-systemet kan integreras i din befintliga indunstningsuppsättning för att förbättra ångförbrukningen och sänka driftskostnader.