(+1) 425-283-5070 | +34 94 480 02 42 info@ldxsolutions.com

Sellukattilan lietekuumentimen vaihto

Lämmönsiirtoalueen kasvattaminen suoran höyryruiskutuksen tarpeen poistamiseksi.

Ratkaisutyyppi: 2016-2019
Solution Type: Kemiallinen käsittely / sivutuotteen talteenotto

Projektin yleiskuva

 

Yhdysvaltojen eteläosissa sijaitseva tehdas otti yhteyttä Lundbergiin vaihtaakseen ulkoisen sellukattilan lietekuumentimen. Asiakas toimitti olemassa olevan yksikön piirustukset sekä nykyiset prosessitiedot nähdäkseen, voitaisiinko suunnitteluparannuksia tehdä. Asiakas ilmoitti lisäksi, että putken puolella ilmeni merkittävää rapautumista, minkä takia tarvittiin toistuvaa happopesua.

Lundberg analysoi olemassa olevan yksikön suunnittelun ja prosessitiedot. Näin Lundberg päätyi siihen lopputulokseen, että nykyinen putken puolen lietteen nopeus oli suunniteltua pienempi. Lundbergin ehdottaman mallin mukaan nykyinen virtausnopeus kuumentimen läpi ja putken puolen lietteen nopeus säilytettiin, mutta lämmönsiirtoaluetta kasvatettiin. Tämä saatiin aikaan samalla kun olemassa olevat säiliöiden mitat säilytettiin, ja näin ollen olemassa oleviin putkiin ja tukiin tehtiin minimaalisia muutoksia. Lundberg suositteli lisäksi muutosta happopesumenetelmään, jotta putken puolen metallurgiaan käytettäisiin olemassa olevaa laitetta edullisempaa materiaalia.

Sellukattilan lietekuumennin asennettiin menestyksekkäästi ja se ylitti operatiiviset odotukset. Ennen uuden lietekuumentimen asentamista tehdas käytti lietteen kuumentamiseen suoraa höyryruiskutusta epäsuoran lietekuumentimen lisäksi. Lämmönsiirtoalueen laajentamisen ansiosta ei suoraa höyryruiskutusta enää tarvita. Lisäksi happopesujen tiheyttä on vähennetty. Muiden operatiivisten parannusten ansiosta asiakas on tilannut uusia lietekuumentimia korvaamaan muiden sellukattiloidensa vanhoja kuumentimia

K: Miksi Lundberg?

V: Meillä on laaja-alainen kokemus lämmönsiirtosovellusten ongelmien ratkaisemisesta ja kyky analysoida asiakkaan prosessitietoja ja laitteita ja parantaa olemassa olevia mallejamme.

Tavoitteet

  • Vanhan sellukattilan lietekuumentimen vaihtaminen
  • Lietekuumentimen suunnittelun parantaminen

Ratkaisut

  • Lämmönsiirto
  • Lämmönsiirtimet
  • Lundbergin taitotieto ja tekninen asiantuntemus

Tulokset

  • Suoritustehon parantaminen
  • Vähemmän happopesuja
  • Pienempi höyrynkäyttö
  • Suoran höyryruiskutuksen tarpeen poistaminen