(+1) 425-283-5070 | +34 94 480 02 42 info@ldxsolutions.com

Sulfaattisellu- ja paperitehdas

Kasvattaa tehtaan kapasiteettia käsitellä mustalipeää ylläpitäen samalla tehtaan tehokuutta.

Päivämäärä: 2018
Ratkaisutyyppi: Haihdutus

Projektin yleiskuva

Osana markkinoita, joilla on kasvavaa kysyntää tehtaan lopputuotteille, suuri sellu- ja paperitehdas Yhdysvaltojen eteläosassa suunnitteli kasvattavansa tuotantoaan ja kohtasi samalla nykyistä mustalipeän käsittelykapasiteettiaan ja nykyisen taloudellisen tason säilyttämistä koskevan ongelman.

Asiakas otti yhteyttä Lundbergiin saadakseen apua kapasiteetin lisäämisessä säilyttäen samalla toiminnan kustannustehokkaana ja suorituskykyisenä.
Lundberg tutki tehtaan nykyiset toimintaolot perinpohjaisesti ja kehitti innovatiivisia, käyttövalmiita ratkaisuja, jotka ottivat huomioon tarvittavan kapasiteetin lisäämisen, mutta oli silti tehtaan tiukan hankkeen hyväksyntäprosessin mukainen.

Lundbergin ratkaisuun kuului kahden uuden REX-kiteytyskoneen lisääminen, uusi kuudes haihdutin, uusi pintalauhdutin sekä erilaisia lietteen ja lauhteen poistosäiliöitä ja pumppuja.

Tämän ansiosta tehdas pystyi jatkamaan soodakattilan polttamista >77 % kiinteillä aineilla säilyttäen alkuperäisen höyrynsäästötason.

K: Miksi Lundberg?

V: Jäsennelty lähestymistapamme

Lundberg tutki prosessia ja kehitti ainutlaatuisen, kustannustehokkaan ratkaisun, joka vastasi asiakkaan taloudellisia ja operatiivisia vaatimuksia.

Tavoitteet

  • Kasvattaa mustalipeän käsittelyn kapasiteettia vastaamaan suunniteltua sellukattilan uusimista
  • Parantaa energiatehokkuutta parannetun mustalipeäpitoisuuden kautta

Ratkaisut

Kahden uuden REX-kiteytyskoneen lisääminen, uusi kuudes haihdutin, uusi pintalauhdutin sekä erilaisia lietteen ja lauhteen poistosäiliöitä ja pumppuja.

Tulos

Soodakattilan polttamista jatketaan >

%

kiinteillä aineilla säilyttäen alkuperäisen höyrynsäästötason.