Kraftmassa och pappersbruk

Öka ett bruks kapacitet att behandla svartlut och samtidigt bibehålla brukets effektivitet.

Datum: 2018
Lösningstyp: Avdunstning

Projektöversikt

På grund av en marknad med ökande efterfrågan på färdiga pappersprodukter beslöt ett stort massa- och pappersbruk i södra USA att öka sin produktion vilket kom att leda till problem med den nuvarande kapaciteten att hantera svartlut effektivt och bibehålla samma ekonomiska nivå.

Kunden kontaktade Lundberg för att få hjälp att förstå hur de kunde öka sin kapacitet och samtidigt fortsätta vara kostnadseffektiva och bibehålla en effektiv verksamhet.

Lundberg gjorde en detaljerad studie över brukets driftsförhållanden och tog fram innovativa, färdiga lösningar som svarade på de nödvändiga kapacitetsökningarna och samtidigt tog hänsyn till brukets avgränsade budget för utvecklingsprojekt.

I Lundbergs lösning ingick att lägga till två nya REX-kristallisatorer; en ny sjätte effektindunstare; en extra ytkondensor samt flera olika slam- och kondensat-flashtankar och pumpar.

Resultatet var att bruket kunde fortsätta köra sodapannan vid >77 procents fasta ämnen och samtidigt behålla ångan på samma ekonomiska nivåer.

Fråga: Varför Lundberg?

Svar: Vår strukturerade metod
Lundberg genomförde studier över processerna och tog fram en unik, kostnadseffektiv lösning som uppfyllde kundens kapital- och verksamhetskrav.

Målsättningar

  • Öka kapaciteten att behandla svartlut för att matcha planerade uppgraderingar av kokare
  • Förbättra energieffektiviteten genom att förbättra svartlutskoncentrationen Lösningar

Lösningar

Tillägg av två nya REX-kristallisatorer; en ny sjätte effektindunstare; en extra ytkondensor samt flera olika slam- och kondensat-flashtankar och pumpar.

Resultat

Fortsätta köra sodapannan vid 77 % + fasta ämnen och samtidigt bibehålla ångan på tidigare ekonomisk nivå.