(+1) 425-283-5070 | +34 94 480 02 42 info@ldxsolutions.com

Tiivistymättömien kaasujen (NCG) ja metanolin polttojärjestelmä

Prosessivirtojen menestyksekäs poltto EU BREF -päästöarvojen mukaisesti.

Päivämäärät: 2017-2018
Ratkaisutyyppi: Ympäristö ja kemiallinen käsittely / sivutuotteen hyödyntäminen

Projektin yleiskuva

Tuotannon kasvun ja tiukkojen ympäristövaatimusten takia suuri
eurooppalainen tehdas otti yhteyttä Lundbergiin hakien vaihtoehtoista ratkaisua tiivistetyn kondensoitumattoman kaasun (CNCG), laimennetun kondensoitumattoman kaasun (DNCG) ja metanolin poltolle. Tehdas haki ratkaisua, joka voitaisiin integroida sen olemassa olevaan CNCG- ja DNCG-keruujärjestelmään ja metanolin strippausjärjestelmään. Uusi järjestelmä korvaisi vanhemman, olemassa olevan polttojärjestelmän, joka ei kyennyt vastaamaan päästöarvoja.

Lundberg analysoi tehtaan prosessitiedot ja nykyisen rakenteen, ja suunnitteli uuden, tehtaan tarpeita vastaavan polttojärjestelmän. Uuteen järjestelmään kuului low-NOx-polttouuni, jätelämpökattila, sammutus- ja absorptiotorni. Polttouuni käyttää polttoaineena CNCG:tä ja palamisilmana metanolia, ja DNCG:tä. Jätelämpökattila ottaa talteen merkittävän osan vapautuvasta lämmöstä keskipaineisen höyryn tuottamiseksi. Rikkidioksidi poistetaan savukaasusta tehokkaasti absorptiotornissa.

Käsiteltävien kemikaalien myrkyllisen ja syttyvän luonteen vuoksi järjestelmän suunnitteluun yhdistettiin monia turvallisuustekijöitä takaamaan luotettava ja turvallinen käyttö. Lundberg tarjosi myös koulutusta ja käyttöönotto- ja käynnistyspalveluita polttojärjestelmälle. Polttojärjestelmä käynnistettiin menestyksekkäästi ja projektin tavoitteet saavutettiin.

K: Miksi Lundberg?

Tavoitteet

  • Suunnitella polttojärjestelmä, joka kykenee käsittelemään NCG-kaasujen ja metanolin kasvavan määrän
  • Täyttää Euroopan unionin BREF-päästörajoitukset
  • Mahdollistaa vanhemman, olemassa olevan NCG-polttouunin purkaminen

Ratkaisut

  • Low-NOx-polttouuni
  • Jätelämpökattila
  • Sammutus- ja absorptiotorni
  • Lundbergin taitotieto ja tekninen asiantuntemus

Tulokset

  • Prosessivirtojen menestyksekäs poltto EU BREF -päästöarvojen mukaisesti Esittelyssä oleva projekti