NCG-och metanolförbränningssystem

Framgångsrik förbränning av processflöden som uppfyller EU:s BREF-standarder.

Datum: 2017-2018
Lösningstyp:  Miljö- och kemikaliebearbetning / biproduktsåtervinning

Projektöversikt

På grund av produktionsökningar och stränga miljökrav kontaktade en stor
europeisk fabrik Lundberg för en alternativ lösning att förbränna koncentrerad icke-kondenserbar gas (CNCG), utspädd icke-kondenserbar gas (DNCG) och metanol. Fabriken ville ha en lösning som kunde integreras i deras befintliga CNCG- och DNCG-uppsamlingssystem och metanolsepareringssystem. Det nya systemet skulle ersätta ett äldre, befintligt förbränningssystem som inte kunde uppfylla utsläppsnormerna.

Lundberg analyserade fabrikens processdata och aktuella konfiguration och konstruerade ett nytt förbränningssystem som uppfyllde fabrikens behov. Det nya systemet omfattade en låg-NOx-förbränningsugn, spillvärmepanna och ett släcknings- och absorptionstorn. Förbränningsugnen använder CNCG och metanol som bränsle och DNCG som förbränningsluft. Spillvärmepannan återvinner en betydande del av den värme som frigörs, för att generera ånga med medeltryck. SO2 avlägsnas effektivt från rökgasen i absorptionstornet.

Eftersom de kemiska ämnena i processen är giftiga och brandfarliga lades många säkerhetsfunktioner till i utformningen av systemet, för att säkerställa tillförlitlig och säker drift. Lundberg gav även utbildning för idriftsättning och uppstart av förbränningssystemet. Förbränningssystemet startades framgångsrikt och projektets mål uppnåddes.

Fråga: Varför Lundberg?

Svar: Vår omfattande erfarenhet av NCG-insamling och förbränningssystem och vår kunskap hur att integrera nya och befintliga system.

Målsättningar

  • Utforma ett förbränningssystem för att hantera ökad NCG- och metanolbelastning
  • Uppfylla EU:s BREF-utsläppsnormer
  • Göra det möjligt att nedmontera äldre, befintliga NCG-förbränningsugnar

Lösningar

  • Låg-NOx-förbränningsugn
  • Spillvärmepanna
  • Släcknings- och absorptionstorn
  • Lundberg know-how och tekniska expertis

Resultat

  • Framgångsrik förbränning av procesströmmar som samtidigt uppfyller EU:s BREF-standarder.