(+1) 425-283-5070 | +34 94 480 02 42 info@ldxsolutions.com

Om oss

Om Lundberg

Lundberg har nästan 80 års praktisk erfarenhet av att hjälpa våra kunder att klara processförbättringar, energireducering och krav på miljöefterlevnad för en mängd olika industriella processer. Vi har erfarenheten och expertisen för att kunna erbjuda omfattande, kostnadseffektiva lösningar för att hjälpa ditt företag att uppnå målen. Vårt engagemang i branschen under åren och vår personals erfarenhet ger oss expertisen som våra kunder har lärt sig att lita på.

Z

Industriexpertis

Z

Enhetlig kvalitet

Z

Kundåtagande

Under 2016 förvärvades Lundberg av Dustex Holdings och vår Geoenergy-produktlinje lades till Dustex luftföroreningskontrollprodukter för att skapa en betydligt bredare plattform med luftföroreningskontroll (APC) som kan erbjuda lösningar för att begränsa i stor sett alla typer av utsläpp.

Karriär

Om du är intresserad av att arbeta för ett företag som inte bara erbjuder utmanande möjligheter, men välkomnar och uppmuntrar mångfaldiga idéer och perspektiv, bjuder vi in dig till att ta en titt på lediga tjänster.

Nyheter och event

Upptäck vad som händer på Lundberg.

Kontakt

Hitta en säljare eller kontakta ett av våra kontor.

Lundbergs arv

På Lundberg behåller vi vårt fokus på massa och pappersindustrin och hjälper kunder jorden runt med deras behov inom områden som Miljö, Indunstning, Energibesparingar och Kemisk bearbetning. Vi fortsätter även att erbjuda processystem och lösningar för att hjälpa företag i många olika industrier att uppfylla kraven på miljöefterlevnad. Samtidigt som vi blickar in i framtiden, värderar vi även arvet från de som har tagit oss dit vi är idag. Deras innovativa designer och processer ledde inte bara till Lundbergs tillväxt och framgång, utan har även förbättrat industrierna som vi arbetar med och miljön vi lever i. Processen att värdera det förflutna samtidigt som djärvt ser in i framtiden efter nya tillfällen att bistå våra kunder och förbättra miljön kallar vi för “Lundbergs arv.”

De tidiga åren 1920-1950
Lundbergs historia går tillbaka till 1920-talet när Alerick Halvar Lundberg började arbeta för en tillverkare av sulfitmassa på USA:s östkust innan han gick vidare och började arbeta på J.D. Jennsen company, som var en ledande konstruktör och leverantör av syraproduktion och återvinningssystem för sulfitmassaindustrin. I början av 1930-talet, flyttade Lundberg och hans fru Linnea till Seattle, där han blev västkustsrepresentanten för J.D. Jennsen Company.
Under denna period övergick massaindustrin från sulfitprocessen till sulfatprocessen och många nya stora bruk byggdes i södra USA. På västkusten fanns det många sulfitbaserade massabruk och för att kunna överleva var de tvungna att moderniseras och uppgradera sin utrustning. Lundberg hade en hel del framgång med att få in nya affärer för J.D. Jennsen Company och fick smeknamnet “Mr. Sulfit“ längs hela västkusten.
På 1930-talet var det uppenbart att sulfatprocessen var industrins framtid. Han började utveckla relationer med de skandinaviska företagen som levererade utrustning till sulfatprocessen och blev till slut representant för Paper Machinery Ltd. (PML) och Svenska Fläktfabriken (SF). PML var den exklusiva licensinnehavaren för Nordamerika från Karlstads Mekaniska Werkstad (KMW), ett företag som skulle bli en av parterna som bildade företaget “Kamyr.” Även om Lundberg blev alltmer aktiv inom sulfatprocessindustrin, fortsatte han att jobba med sulfitprocessindustrin och till slut författade han ett antal tekniska dokument som publicerades och trycktes upp under namnet: ”Acid Making in the Sulfite Pulping Industry” i mitten av 1940-talet.
A.H. Lundberg Inc. 1951-1975
År 1951 Bildades A.H. Lundberg, Inc. (AHLI). En väsentlig händelse inträffade år 1953, när SF upphävde avtalet med representanten i Nordamerika vilket störde relationen mellan AHLI och Kamyr. Dessutom under mitten av 1950-talet, lade AHLI:s indunstningskund, General American Transportation Corporation, ned verksamheten. AHLI, började tillsammans med en tidigare GATC-anställd som nu var konsult, att utveckla sin egen indunstningsprocess, och det slutade med deras första försäljning till Elk Falls-bruket i Campbell River, B.C., år 1955.1954 bildades även företaget Lundberg Ahlen Equipment, Ltd (LAEL), som ägdes gemensamt av A.H. Lundberg och Tore Ahlen. Företaget bildades av parterna för att serva den kanadensiska massaindustrin. Företagen samarbetade för att tillföra teknisk innovation och entreprenörsanda inom massaindustrin, särskilt på Kanadas och USA:s västkust. De kunde dra fördel av sitt rykte på västkusten och byggde vidare inom hela Nordamerika och resten av världen.

För att öka närvaron i Europa, utvecklade företagen en relation med en portugisisk partner, vilket till slut ledde till skapandet av A.H. Lundberg Limited (LDA) i Lissabon, Portugal år 1969. Utöver att representera Kamyr och andra samt utveckling av sin egna indunstningsteknik, tog AHLI även fram processer kopplade till fiberlinjen. Processerna som togs fram skiljde sig en hel del åt och omfattade miljöprocesser (insamling och förstörelse av icke-kondenserbara gaser och förorenat kondensatstripping), värmeåtervinning (från kraftmassa-värmeblåsare och termomekanisk uppslutning), och återvinning av biprodukt (terpentin och såpa).

Halvar drog sig tillbaka från AHLI år 1967, och då blev hans son, Lennart, utnämnd till chef för företaget. Efter att Halvar drog sig tillbaka förlorade även företaget sitt representationsavtal med Kamyr och blev mer beroende av egna tekniker. Som tur var hade företaget en mängd produkter att erbjuda och det fortsatte att utveckla nya processer för att serva massa- och pappersindustrin, bland annat genereringssystem av klordioxid, såväl som system avsedda för att behandla spillflödena från denna process.

A.H. Lundberg Associates Inc. 1975-2013
Åren 1975–1976 medförde väsentliga förändringar för Lundberg. AHLI pånyttföddes som A.H. Lundberg Associates, Inc. (AHLA) och LAEL blev till A.H. Lundberg Equipment Ltd. (AHLEL). Ett nytt Lundberg-företag öppnade upp portarna i Österrike för serva den östeuropeiska marknaden och kontoret i Portugal flyttades till Belgien.

Elmer Guthrie började på Lundberg år 1975 som projektledare. Bruce Beckstrom tillträdde som teknisk chef år 1977, och fortsatte företagets fokus på teknisk innovation. Rudi Miksa anlitades som South Regional Sales Manager år 1981, medan Carl Smith började på företaget 1982 som Southeast Regional Sales Manager. Båda var välkända inom branschen i sina regioner och tillsammans med Guthrie och Beckstrom hade de stor betydelse för företagets tillväxt i USA.

Partnerskapet med de europeiska Lundberg-företagen upplöstes och det fanns nu bara kontor i Washington State och British Columbia. Då Lundberg nu fortsatte vidare efter nya möjligheter, blev Guthrie ny VD för AHLA. Guthrie ledde AHLA genom 1980-talet och 90-talet. Under denna period skärptes miljölagarna rejält i USA och i synnerhet på delstatsnivå. En annan förändring i branschens affärsmiljö var en förflyttning mot leverantörsledda nyckelfärdiga eller EPC-kontrakt. Lundberg hade rätt stora framgångar inom miljöprojekten och denna framgång tillsammans med framgången med EPC-kontrakten, ledde till en väsentlig tillväxt under denna period. Guthrie drog sig tillbaka 1999, och Joe Fedler tillträdde som ny VD för bolaget.

Lundberg förvärvar Geoenergy 2002-2013
År 2002 förvärvade Lundberg de immateriella rättigheterna för Geoenergy International Corporation, som konstruerade och levererade miljökontrollsystem till många olika industrier. De främsta produkterna var bland annat vått elektrostatiskt fällningsmedel (Wet ESP) och regenerativt termalt/katalytiskoxidator (RTO/RCO). Tillsammans med förvärvet av Geoenergys teknik, tog Lundberg även med sig på båten företagets tidigare kunder, Steve Jaasund och Gary Raemhild, såväl som ett antal tidigare medarbetare. Geoenergy-produkterna skulle bli de viktigaste tillskotten till Lundbergs linje med miljökontrollprodukter. År 2003 gick Lundberg på nytt in på den europeiska marknaden med lanseringen av A.H. Lundberg Systems, S.L., i Bilbao, Spanien. Tillsammans med ett extensivt nätverk med representanter gjorde Lundberg nu affärer inom massa- och pappersindustrin i stort sett hela världen. År 2004, drog sig Fedler tillbaka från rollen som VD, men förblev företagets styrelseordförande. Beckstrom tog över som VD och använde sitt tekniska kunnande och branschkontakter för att få företaget att fortsätta växa fram till att han drog sig tillbaka år 2009.

Våra kunder