(+1) 425-283-5070 | +34 94 480 02 42 info@ldxsolutions.com

Återvinning av blåsvärme

Lundbergs system för återvinning av blåsvärme är konstruerade för att ta en batchprocess och omvandla den till en kontinuerlig värmekälla.

  • Våra system är designade för att svara på både brukets miljömässiga och energiåtervinningsbehov.
  • Våra system är specifikt konstruerade för att ta hänsyn till speciella krav för blåsvärme från kokare och är specifikt konstruerade för att passa ditt befintliga system.
  • Värmeåtervinning kan uppnås genom flera olika metoder, bland annat: värma upp processvatten, uppvärmning av matarvatten till kokare eller förindunstning av svartlut.