(+1) 425-283-5070 | +34 94 480 02 42 info@ldxsolutions.com

Förindunstare

Förindunstningssystem använder spillvärme för att indunsta svagt lut innan den huvudsakliga indunstningssträckan.

Framförallt används tre värmekällor i förindunstningssystem: värme från blåsvärmesystem, värme från fristående koncentrator eller värme från expansionskärl för att extrahera lut i kontinuerliga kokare. Mängden indunstning som kan uppnås beror på både tillgänglig värmemängd och antalet effekter i systemet. När än en förindunstare installeras, måste det beaktas dess inverkan på befintliga multipelindunstningssystem, särskilt effekten från matade ämnen med hög torrhalt.

Utöver att använda spillvärme, är kondensatsepareringen en av de stora fördelarna med förindunstningssystem. Förindunstaren strippar huvudmassan från TRS och VOC från lut som uppstår i indunstningssystemets kondensat som är väsentligt renare.