(+1) 425-283-5070 | +34 94 480 02 42 info@ldxsolutions.com

Kompetenser

Lundberg har resurserna och kompetensen att uppfylla dina projektbehov, oavsett vilka de är.

Teknikkompetensen uppfyller kundernas förväntningar

Från små ingenjörstekniska studier till stora nyckelfärdiga mångmiljonsinstallationer. Lundberg har meriterna som bevisar att vi kan leverera tillförlitligt i tid och på budget. Våra tekniska granskningar kan hjälpa dig att hitta problemen i befintliga system eller utveckla en projektomfattning för ett nytt system.

När ett system har köpts in, då kommer Lundberg att erbjuda processdesignen för ditt system, såväl som att konstruera och leverera all utrustning som behövs för att driva systemet. Vi erbjuder även komplett detaljerade teknikdesigntjänster, bland annat civila, mekaniska, rörledning, instrument och elektriska. Och Lundberg erbjuder installationstjänster som går från byggchefer på plats till hela EPC-projekt.

Ingenjörstekniska studier och revisioner

Lundberg kommer att erbjuda en revision av dina nuvarande anläggningssystem i ett antal syften, bland annat: strategier för kostnadsbesparingar för processystem, ökad systemkapacitet, systemsäkerhet, systemeffektivitet, förbättrad stabilitet av lätthanterlighet och problemlösning samt integrera ett system med ett annat eller ett framtida system. Varje granskning är skräddarsydd efter kundens specifika behov och kan omfatta ett antal av de angivna områdena.

Processteknik och stor utrustning

Lundberg erbjuder processtekniktjänster, framförallt i samband med ett processystem som köpts från Lundberg. Men vi erbjuder emellertid processystemtjänster i form av prestandagranskningar och studier av befintliga system. Lundberg erbjuder vanligtvis processteknik som omfattar processflödesdiagram, rörledning och instrumentdiagram (P&IDs), ritningar, instrumentspecifikationer, allmänna anordningar och drift- samt underhållsmanualer.
Lundberg erbjuder även alla stora utrustningssystem för processystem som köps av oss. I vårt utbud finns även pumpar och motorer, instrument, processrörledningar, stödsstål, åtkomstplattformar osv.

Tjänster för projektering, upphandling och utförande (EPC)

Lundberg är en ledande leverantör av EPC-projekt. Varje större system som vi erbjuder passar för installation på en nyckelfärdig basis. Projektet kan vara så litet som byte av rör till en värmeväxlare, upp till installationen av ett komplett processystem. Fördelarna med ett EPC-projekt för kunden är direkt kommunikation mellan leverantören och slutanvändaren, färre konstruktionsmisstag på grund av bristande processförståelse, sänkt projektpris, fast kontraktspris och snabbare projektschema.

Eftermarknad och reservdelar

Lundberg erbjuder ett omfattande utbud med eftermarknadstjänster. Vi erbjuder inspektioner, ombyggnationer, reservdelar och produktförbättringar för alla processystem och utrustning inom vårt expertisområde.