(+1) 425-283-5070 | +34 94 480 02 42 info@ldxsolutions.com

Ytkondensatorer

Lundberg erbjuder ytkondensatorsystem som en del av den övergripande produktgruppen med indunstare.
Lundberg erbjuder ytkondensatorer för många olika typer av ång- och driftförhållanden. Vi har erfarenhet av att bland annat konstruera och leverera kondensatorer för smutsig ånga, kondensatorer för smutsigt kondensat, återloppskylare, organiska ångkondensatorer och kondensatorer som innehåller en stor andel gaser som inte kan kondenseras. Kondensatorer kan konstrueras som fristående eller integreras i en massöverföringspelare. Det tas hänsyn till horisontella och vertikala konstruktioner.