(+1) 425-283-5070 | +34 94 480 02 42 info@ldxsolutions.com

Miljö

Lundberg är en ledande leverantör av anpassade kontrollsystem av luftföroreningar.

Från studier till nyckelfärdig installation

Lundberg konstruerar och bygger system som kontrollerar icke-kondenserande gaser, VOCs, HAPs, och partiklar. Lundberg erbjuder ett antal olika projektalternativ från studier och processteknik till att fullständiga EPC-projekt.

NCG-system

Lundberg är den ledande leverantören av ventilationssystem för icke-kondenserbara gaser (NCG) inom massa- och pappersindustrin med årtionden av erfarenhet. Detta innefattar omfattande erfarenhet med att samla in alla typer av NCG-källor, bland annat hög volym låg koncentration (HVLC), låg volym hög koncentration (LVHC) och stripperavgaser (SOG.).

Oxidation av svartlut

Lundberg var en pionjär inom oxidation av svartlut inom massa- och pappersindustrin för mer än 45 år sedan. Syftet med oxidation av svartlut är få bort kvarvarande Na2S i svartlut genom att oxidera det till stabilt natriumtiosulfat innan en indunstare med direkt kontakt. Vi har utvecklat två separata metoder för systemdesign. När utrymme inte är ett problem sker oxidationen i två lika stora tankar i serier. När utrymmet är begränsat, gör användningen av koncentriska tankar det möjligt med en drift i två skeden vilket är platsbesparande. System konstrueras vanligtvis för ämnen med högre torrhalt för att undvika skumningsproblem.

Smutsigt kondensatstripping

Ångstripping av smutsigt processkondensat är erkänt som en effektiv metod för att ta bort metanol, totalt reducerat svavel (TRS) sammansättningar och andra farliga luftföroreningar (HAPs). Lundberg har fristående konstruktioner och system som kan integreras i din befintliga indunstningsträcka eller andra brukprocesser för att optimera energieffektiviteten. Våra strippersystem kan försörja rent kondensat som kan återanvändas i din process och även utrustas med kondenseringssystem för möjliggöra insamling och återanvändning av kondenserade flyktiga ämnen i systemet.