(+1) 425-283-5070 | +34 94 480 02 42 info@ldxsolutions.com

Återvinning av terpentin

Lundberg är en ledande inom konstruktionen av återvinningssystem för terpentin. Vi har över 100 slutförda projekt från installation av fulla system till uppgradering av befintliga terpentininsamlingssystem.

Fördelar med systemen omfattar:

  • Lundbergs system är utformade för maximal återvinning och renhet för denna värdefulla biprodukt.
  • Vi konstruerar våra system för att minimera terpentinförluster för avloppsbehandlingssystem där det är ett gift.
  • Lundberg kan tillhandahålla ett system med ett eller flera steg, beroende på kundens behov.
  • Våra system är utformade för att maximera säkerheten och kan levereras så att de uppfyller alla kraven för PSM-certificiering, om så önskas.
  • Vi konstruerar våra system för att minimera potentiella utsläpp från systemet av icke-kondenserbara gaser.