(+1) 425-283-5070 | +34 94 480 02 42 info@ldxsolutions.com

Tekniska lösningar för dina kritiska massabrukstillämpningar

Lundberg har 80 års erfarenhet från världen över inom tekniksystem som förbättrar den operativa effektiviteten, utvidgar anläggningens kapacitet och reducerar utsläppen. Vårt engagemang i branschen och vår personals erfarenhet ger oss expertisen som våra kunder har lärt sig att lita på.

 

Våra kompetensområden

Miljö

Anpassade lösningar för föroreningskontroll

Energibesparingar

Reducera energikostnaderna genom värmeåtervinning

Indunstare

Förindunstning för multipelindunstningsträckor

Kemisk bearbetning

Återvinning av biprodukter och kemikalieproduktion

Miljösystem

Lundberg är en ledande leverantör av anpassade kontrollsystem av luftföroreningar. Lundberg konstruerar och bygger system som kontrollerar icke-kondenserande gaser, VOCs, HAPs, och partiklar. Lundberg erbjuder ett antal olika projektalternativ från studier och processteknik till att fullständiga EPC-projekt.

Energibesparingar

Lundberg levererar praktiska, ekonomiskt rimliga lösningar för långvarig energieffektivitet. Vi arbetar med kunder inom många olika områden för att skapa effektivitet i deras tillverkningsanläggningar. Vi hjälper till med att sänka växthusutsläppen, få ned driftskostnader och få bort dyra underhållsproblem. Vi kan anpassa en plan som reducerar din organisations inverkan på miljön samtidigt som du sparar pengar och förbättrar resultatet. Vi på Lundberg har hjälpt våra kunder att sänka kostnader genom att tillämpa vår teknik, såväl som genom återvinning och effektiv användning av spillvärme som energisnåla resurser.

Indunstare

Lundberg är en ledande leverantör av indunstningstekniker. Vår teknik omfattar användningsområden som: fulla uppsättningar med integrerade kondensatorstrippers och mycket solida koncentratorer, omkonfiguration av dina befintliga indunstningssystem, förindunstningssystem med värmeblås och flashindunstare. Tekniken som används matchar de specifika kraven för varje tillämpning.

Vi erbjuder ett komplett sortiment med rörformiga indunstningstekniker, bland annat tunnskikt, långa lodrätta rör och förbättrad konstruktioner med flödad forcerad cirkulation. Vår erfarenhet inom indunstning från etanolproduktion till klassiska kraftsvartlutsystem med barrved eller lövträd som finns i pappersbruk. Vi är även duktiga på att hantera lösningar som är svåra att indunsta som exempelvis vetehalm och blast.

Kemisk bearbetning

Lundberg har ett stort antal lösningar för kemisk bearbetning för att hantera kraven för såväl återvinning av biprodukter som kemikalieproduktion för en blandning av processer. Återvinning av biprodukter är en viktig intäktskälla för många anläggningar och Lundberg har ett komplett utrustningssortiment för att optimera återvinningen av värdefulla material, bland annat talloljesåpa och terpentin. Vi erbjuder även system för att producera oxiderad vitlut och svaveldioxid. Dessa kan anpassas för många olika industriella och kommersiella användningsområden.

Teknikkompetens

Lundberg har resurserna och kompetensen att uppfylla dina projektbehov, oavsett vilka de är. Från små ingenjörstekniska studier till stora nyckelfärdiga mångmiljonsinstallationer. Vi har meriterna som bevisar att vi kan leverera tillförlitligt i tid och på budget. Läs mer om våra tekniska möjligheter och tjänster.
Z

Ingenjörstekniska studier och revisioner

Processanalyser och optimering.
Z

Processteknik och stor utrustning

Tjänster som omfattar konstruktion av kärl, rörsystem och teknisk projektering.
Z

Från koncept till idriftsättning och omsättning.

Från koncept till idriftsättning och omsättning.
Z

Eftermarknad/reservdelar

Delar, service och reparationer.
Utvalda projekt

NCG-och metanolförbränningssystem

Effektiva lösningar för förbränning av procesströmmar som uppfyller EU:s BREF-standarder.

På grund av produktionsökningar och stränga miljökrav kontaktade en stor
europeisk fabrik Lundberg för en alternativ lösning att förbränna koncentrerad icke-kondenserbar gas (CNCG), utspädd icke-kondenserbar gas (DNCG) och metanol. Lundbergs omfattande erfarenhet av NCG-insamling och förbränningssystem hjälpte denna fabrik att uppnå sina mål och uppfylla styrningskraven.

Utvalda projekt

Högkoncentrerad natriumbisulfitproduktion

Överträffar krav på maximala utsläpp.

Med hjälp av vår högeffektiva svavelbrännare utarbetade Lundberg ett system som på ett mycket effektivt sätt använder svavel (återvinner över 90 % av svavlet till natriumbisulfitlösning) och hjälpte följaktligen vår kund att överträffa Marylands miljödepartementets uppställda krav på maximala utsläpp.