(+1) 425-283-5070 | +34 94 480 02 42 info@ldxsolutions.com

Svavelbrännare

Genereringen av svaveldioxid från brinnande elementalt svavel har många tillämpningsområden. Det används i uppslutningsprocessen såväl som i andra industrier från våt majsmalning till tvåltillverkning. Lundbergs system passar alla dessa tillämpningar.

Systemets storlek anpassas efter bruket och de storlekar som erbjuds är från 1 ton till över 60 ton svaveldioxid per dag.

Matningen till Lundbergs system för svavelförbränning kan vara fast svavel eller smält svavel. Det smälta svavlet matas direkt från en svavelsmältare och förbränns i en trycksatt kammare med luftsprejning. Detta resulterar i en hög förbränningstemperatur såväl som en hög svaveldioxidkoncentration, och minimerar därmed genereringen av svaveltrioxid. Förbränningsprodukter kan kylas ned för att absorbera vatten eller en lut. Vidare kan den varma svaveldioxiden luftkylas och skickas till en svavelsyraanläggning. Systemet är designat för att slutföra automatisering så att förändringar i svaveldioxidbehoven kompenseras direkt med mängden svavel som förbränns. Systemet drivs under tryck så att det inte krävs någon sugfläkt för de flesta tillämpningarna.