(+1) 425-283-5070 | +34 94 480 02 42 info@ldxsolutions.com

NCG-system

Lundberg konstruerar toppmoderna hanteringssystem för icke-kondenserbara gaser för utspädda, koncentrerade och stripperavgaser. Dessa system är konstruerade för säkrast möjliga drift och för att uppfylla de striktaste miljöreglerna och för att minimera potentiella avluftningsepisoder.

Bland fördelarna med Lundbergs system finns:

  • Våra system är designade för att säkert och effektivt samla in, transportera och behandla restgaser.
  • Hög systemtillgänglighet som både uppfyller och går längre än USA:s nya EPA-krav för RTR.
  • Termisk oxidation av restgaser kan uppnås genom sodapannor, kraftpannor, kalkugnar eller dedicerade förbränningsugnar.
  • Systemen är utformade för att uppfylla eller överträffa BLRBAC när restgaser förbränns i sodapannan.
  • Det erbjuds även rening av sura gaser efter oxidation.
  • Systemen kan konstrueras med automatisk ventileringsfri överföring mellan olika förbränningspunkter.
  • Våra system är konstruerade för att minimera intrånget av överskottsluft i ventilationssystemet.
  • Det finns systemlås för att skydda såväl personal som systemet.
  • Rörlednings- och dräneringssystem är utformade för att eliminera risken för uppbyggnad av kondensat i rörledningar och annan utrustning.