(+1) 425-283-5070 | +34 94 480 02 42 info@ldxsolutions.com

Indunstare

Lundberg är en ledande leverantör av indunstningstekniker. Vår teknik omfattar användningsområden som: fulla uppsättningar med integrerade kondensatorstrippers och mycket solida koncentratorer, omkonfiguration av dina befintliga indunstningssystem, förindunstningssystem med värmeblås och flash-indunstare. Tekniken som används matchar de specifika kraven för varje tillämpning.

Indunstningstekniker

Lundberg erbjuder ett komplett sortiment med rörformiga indunstningstekniker, bland annat tunnskikt, långa lodrätta rör och våra REX-förbättrade konstruktioner med flödad forcerad cirkulation. Vår erfarenhet inom indunstning från etanolproduktion till klassiska kraftsvartlutsystem med barrved eller lövträd som finns i massabruk. Vi är även duktiga på att hantera lösningar som är svåra att indunsta som exempelvis vetehalm och blast.

Tillämpningen av vår teknik omfattar fulla uppsättningar med integrerade kondensatorstrippers och mycket solida koncentratorer, indunstningssystem, förindunstningssystem med värmeblås och flashindunstare. Den rörformiga tekniken som används matchar de specifika kraven för varje tillämpning.

Lundberg är den ledande leverantören av tekniska modifikationer av befintliga indunstningssystem. Vi har lösningarna för en mängd olika problem, bland annat kapacitetshöjning, produkter med hög torrhalt, förbättrad ångekonomi, kondensatseparation och reduktion av lutöverföring.

Multipelindunstare

Lundberg erbjuder multipelindunstningsteknik för många olika tillämpningar. Vår systemdesign bygger på lång erfarenhet med både modifiering av befintliga indunstare och bygga nya installationer. Varje projekt är fullt anpassat efter kundens processkrav. Lundberg kommer att använda en blandning av tillgängliga tekniker för att erbjuda ett system som kommer att optimera kostnader, effektivitet och pålitlighet.

Kristalliseringsanordningar

Lundberg erbjuder en kristalliseringsanordning med REX-forcerad cirkulation för indunstningssystem där det krävs hög torrhalt. REX-systemet inkluderar spiralformade rörinlägg som avbryter gränsskiktet vid rörväggen och orsakar turbulent strömning i rören, till med när viskositeten är hög. Bland fördelarna återfinns höga värmeöverföringskoefficienter, lägre rörhastigheter och reducering av kraften som krävs jämfört med andra konstruktioner av kristalliseringsanordningar för hög torrhalt.

Förindunstare

Förindunstningssystem använder spillvärme för att indunsta svagt lut innan den huvudsakliga indunstningssträckan. Framförallt används tre värmekällor i förindunstningssystem: värme från blåsvärmesystem, värme från fristående koncentrator eller värme från expansionskärl för att extrahera lut i kontinuerliga kokare. En förindunstare från Lundberg kan förbättra ångekonomin och/eller höja förindunstningskapaciteten.

Ytkondensatorer

Lundberg erbjuder ytkondensatorer för många olika typer av ång- och driftförhållanden.