(+1) 425-283-5070 | +34 94 480 02 42 info@ldxsolutions.com

Ingenjörstekniska studier och revisioner

Lundbergs ingenjörer tar med sig många års erfarenhet av ingenjörstekniska studier och revisioner.

 

Vi bygger våra studier och revisioner på dina behov och krav. Den slutgiltiga rapporten kan vara allt från en systemrevision med noterade brister och rekommendationer till en komplett studier som kan omfatta systemrevisionen med rekommendationer, tekniska lösningar och kostnadsbudget.

Potentiella förbättringsområden omfattar:

  • Uppgraderingar för att förbättra systemprestanda, genomströmning och drift
  • Koncept för energibesparingar
  • Rekommendationer för att förbättra miljöefterlevnad/prestanda