(+1) 425-283-5070 | +34 94 480 02 42 info@ldxsolutions.com

Multipelindunstare

Lundberg erbjuder en full uppsättning med indunstare bland annat integrerad koncentrator och kondensatstrippningssystem enligt vad som behövs.

Systemen som vi erbjuder är konstruerade för att hantera den specifika naturen för lutet i fråga, från de enklaste barrvedsluten till de mest komplicerade luten som vetehalm och blast. Vi erbjuder system för alla typer av kokningsprocesser, bland annat sulfat, sulfit och sodabaserade system. Alla av Lundbergs indunstningssystem har en rörformig konstruktion. Vi överväger ett antal faktorer i konstruktionen av ett indunstningssystem för att erbjuda den bästa lösningen för lutet i fråga, bland annat ekonomi, skalningstendenser och produktens önskade torrhalt.

Lutflödessekvensen för indunstningssystemet är konstruerad för att maximera systemets ångekonomi och kondensatseparation. Antalet indunstningseffekter kan vara allt från fem till åtta, beroende på kundens behov och tekniken som har valts.

Värmen från kondensatstrippern kan återvinnas i indunstaren genom att integrera återloppskylaren. Återloppskylaren kan värma upp inter-effektlut, generera ren ånga för att driva indunstarens första effekt eller kan användas som en tunnskiktsindunstare.