(+1) 425-283-5070 | +34 94 480 02 42 info@ldxsolutions.com

Oxidation av vitlut

Lundberg erbjuder system för oxidation av vitlut med såväl luft som molekylärt syre. Oxiderat lut blir till en kausticeringskälla för uppslutning av massa i blekningsanläggningen.
Det molekylära oxidationssystemet kan levereras med rörledningar, med glidrör och som omfattar alla instrument och ventiler redo att installeras vid köparen grund och kan anslutas till rörledningssystemet.

Lundbergs patenterade luftoxidationssystem är vanligtvis en process i två steg med en tank eller två tankar om kapaciteten är för stor. Processen med molekylär syreoxidation sker med högt tryck och temperatur. Molekylärt syre sprids in i matning av vitlut. Denna blandning körs genom en serie med spiralrör för att inducera blandning och ge tid för att reaktionen ska uppstå.