(+1) 425-283-5070 | +34 94 480 02 42 info@ldxsolutions.com

Återvinning av talloljesåpa

I sulfatmassabruk där tall används är talloljesåpa en viktig biprodukt såväl som ett gift i behandlingsystemet för spillvatten. Därför är det nödvändigt att behandla skum och såpa på bruket korrekt.

Att hantera detta problem kräver ett antal steg, bland annat hantering och avluftning av såpa, separering av såpa från lut och separation av lut från såpan. Lundberg kan erbjuda ett komplett system för att hantera och samla in såpa i ditt svartlutssystem. Våra system omfattar Skumslakers för att bryta såpan, koncentratorer för att avlufta såpan, flytande såpaskummare för att samla in såpan och såpseparator för att få bort svartlut från den insamlade såpan.

Såpa i svartlut är vid sin lägsta upplöslighet halvvägs genom en indunstningsuppsättning. Här kan såpan dekantera från lutet i en såpskumningstank med en kontinuerlig rensningsmekanism som skummar såpan från toppen. Beroende på hur omsorgsfull man är under stegen för återvinning kan den separerade såpan innehålla en stor mängd svartlut. Det kostar inte bara pengar att frakta svartluten till processanläggning för talloljan, utan det är även ett problem vid oljeprocessanläggningen. Lundbergs såpaseparator är konstruerad för att minska luthalten i såpan till under 5 procent.