(+1) 425-283-5070 | +34 94 480 02 42 info@ldxsolutions.com

Tjänster för projektering, upphandling och utförande (EPC)

Från koncept till idriftsättning och omsättning, vi fokuserar på den slutliga leveransen av våra kunders projekt – resultatet är en högvärdesinstallation som uppfyller din verksamhets krav.

Lundberg har framgångsrikt slutfört många projekt med projektering, upphandling och utförande (EPC) för våra kunder. Vi kan leverera lösningar som uppfyller varje kunds krav.

EPC-projekt som leds av Lundberg kan ge våra kunder följande fördelar:

  • Projekt slutförs säkert, i tid och inom budget
  • En enda källa som erbjuder alla nödvändiga ingenjörs- och projektledningstjänster, vilket tar bort behovet av flera olika konsulter och entreprenörer
  • Tajtare projektintegration får ned såväl projektkostnader som utförandetiden
  • Team med komplett kompetens erbjuder tjänster och support inom, konstruktion, byggnation, tillverkning, upphandling, kvalitet, operatörsutbildning och systemunderhåll

När vi på Lundberg genomför ett EPC-projekt använde vi befintliga anläggningsspecifikationer när sådana finns, och annars skapar vi nya specifikationer för kundgodkännande. Vidare kommer projektet använda din anläggnings föredragna utrustning och leverantörer, såväl som lokala leverantörer som erbjuder anläggningen support.