(+1) 425-283-5070 | +34 94 480 02 42 info@ldxsolutions.com

Energibesparingar

Lundberg levererar praktiska, ekonomiskt rimliga lösningar för långvarig energieffektivitet.

Tillverkningseffektivitet

Lundberg arbetar med kunder inom många olika områden för att skapa effektivitet i deras tillverkningsanläggningar. Vi hjälper till med att sänka växthusutsläppen, få ned driftskostnader och få bort dyra underhållsproblem. Vi kan anpassa en plan som reducerar din organisations inverkan på miljön samtidigt som du sparar pengar och förbättrar resultatet.

Vi på Lundberg har hjälpt våra kunder att sänka energikostnader genom att tillämpa vår teknik, såväl som genom återvinning och effektiv användning av spillvärme och energisnåla resurser.

Återvinning av blåsvärme

Vårt system för återvinning av blåsvärme är konstruerat för att ta en batchprocess och göra den till en löpande, tillförlitlig värmekälla som kan tillämpas för andra användningar på bruket. Lundbergs system är konstruerade för att samla in varma ångor från batchångkokaren och återvinna den latenta värmen. Värmeåtervinning uppnås genom att värma upp processvatten, matarvatten från värmepannan eller förindunstning av svartlut.

Värmeåtervinning från termomekanisk uppslutning (TMP)

Värmeåtervinning från termomekanisk uppslutning (TMP) erbjuds, men metoderna varierar beroende på brukets process och värmeanvändningskrav. Våra system är utformade för att minimera fiberöverföringen samtidigt som den höga temperaturen och trycket som skapas i den primära raffinören används för att förse ren ånga med en tunnskiktsåterkokare. Matarvatten från kokning cirkuleras på skalsidan av återkokaren för att förse ren ånga för återanvändning i processen. Vi erbjuder även system som kan generera varmt vatten om ytterligare ånga inte är av värde i din anläggning.

Indirekt uppvärmning av svartlut

För massa- och pappersbruk finns det många fördelar med indirekt uppvärmning av svart lut i en sodapanna jämfört med direkt ånginsprutning. Lufttemperaturen kan bevaras exaktare än med en direkt enhet och det ger bättre kontroll över förbränningen och reduktion av överföringar. Det finns ingen utspädning i lut med ångkondensat och avsaknaden av direkt kontakt minimerar risk för utspädning av svartluten under säker bränningskoncentration. Dessa fördelar förbättrar systemets säkerhet och minskar energiförbrukningen.

Värmeåtervinning från kokare

Lundbergs konstruerar värmeåtervinningssystem för de flesta kontinuerliga kokarna som finns på massa- och pappersbruk. Dessa värmeåtervinningssystem kan konstrueras för Kamyr™, Pandia™, M&D™ och andra kontinuerlig kokare. Eftersom det finns många skillnader i uppslutningsprocessen och utrustning, anpassas återvinningssystemen för enskilda tillämpningar. Lundbergs system kan reducera energiförbrukning och förbättra återvinningen av terpentin.