(+1) 425-283-5070 | +34 94 480 02 42 info@ldxsolutions.com

Smutsigt kondensatstripping

Lundberg är ledaren inom tekniken för att ångstrippa smutsigt processkondensat som uppstår genom massaprocessen. Våra system är installerade i massabruk över hela världen.
  • Lundbergs system är skräddarsydda för att passa din process och minimera ånganvändningen.
  • Våra strippingsystem kan vara fristående enheter eller integreras i indunstningssystem för svartlut.
  • Lundbergs system maximerar energin som kan återvinnas genom matarvatten till värmepannor, processuppvärmningsvatten, uppvärmning av svartlut, indunstning av svartlut eller genom generering av ren ånga till ett reducerat tryck.
  • Vi kan även konstruera system som kan omfatta möjligheten till ytterligare rektifikation av metanol för att öka bränslevärdet och eliminera SOG-gashanteringen.