(+1) 425-283-5070 | +34 94 480 02 42 info@ldxsolutions.com

Högkoncentrerad natriumbisulfit Produktion

Överträffar krav på maximala utsläpp.

Datum: 2012 – 2016
Lösningstyp: Miljö- och kemikaliebearbetning / biproduktsåtervinning

Projektöversikt

Lundberg använde sin högeffektiva svavelbrännare för att producera svaveldioxidgas. Denna svavelbrännare är utformad att producera minsta möjliga mängd av biprodukten svaveltrioxid (SO₃), som potentiellt kan förorena produkten med natriumbisulfat samt leda till större utsläpp.

Gasen kyldes sedan ner snabbt, på nytt med en process som förhindrar att det bildas svaveltrioxid, och därefter ytterligare kyld till den temperatur som krävs för reaktion med frätmedel för att producera en högkoncentrerad natriumbisulfitlösning.

I leveransen ingick design och specifikation av hårdvara, instrumentering och kontroller. Alla kärl tillverkades och levererades av Lundberg.

Systemets konstruktion var inriktat på högeffektiv användning av svavlet (återvinna mer än 90 % av svavlet till natriumbisulfitlösning) och överträffade följaktligen Marylands miljödepartementets uppställda krav på maximala utsläpp.

Fråga: Varför Lundberg?

Svar: Vår omsorg och noggrannhet i fråga om kundens behov och vår högeffektiva brännareteknik.

Målsättningar

  • Generera intermediära kemikalier (svaveldioxid) på platsen på ett säkert, slutet sätt
  • Uppfylla eller överträffa Marylands miljödepartementets stränga utsläppsnormer
  • Producera högkoncentrerad (43 %) natriumbisulfitlösning (SBS) från vatten, frätmedel, luft och svavel

Lösningar

  • Högeffektiv brännare
  • Korrekt val av material för att minimera korrosion
  • Lundberg know-how och tekniska expertis

Resultat

  • Svaveldioxidutsläpp under 5 ppmV
  • Svaveltrioxidutsläpp under 5 ppmV
  • Natriumbisulfitlösning vid 43 %
  • Över 99 % av svavlet blir bisulfit